Liczba odwiedzin strony: 30731 Osób na stronie: 3
 

Zamojska-Seremak Katarzyna
Kancelaria Doradztwa Prawnego

 
 
Zamojska-Seremak Katarzyna
Kancelaria Doradztwa Prawnego
 
Katalońska 5 lok. 22
02-763 Warszawa
Profesja:   doradztwo prawne

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 200 poz. 2056 - Formy współdziałania straży ochrony kolei z organami kontroli skarbowej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 1 września 2004 r. w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z organami kontroli skarbowej (Dz. U. z dnia 14 września 2004 r.) Na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: § 1.  Współdziałanie straży ochrony kolei z organami kontroli skarbowej polega w szczególności na:...
Monitor Polski 1997 Nr 58 poz. 563 - Sprostowanie błędów
OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 września 1997 r. o sprostowaniu błędów. (M.P. z dnia 12 września 1997 r.) Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524, z 1991 r. Nr 94, poz. 420 i z 1993 r. Nr 7, poz. 34) prostuje się następujące błędy:   1)   w uchwale Państwowej Komisji...